Idiopatski nizak rast (INR)

Pregled

Idiopatski nizak rast (INR) je termin koji se koristi da se pokrije širok spektar stanja koja su povezana sa niskim rastom. “Idiopatski” se generalno odnosi na stanje koje nastaje spontano ili za koje je uzrok nepoznat. Ova stanja se teško dijagnostifikuju i često ih uzrokuju genetski faktori.

Uzrok

INR mogu da izazovu mutacije gena koji su uključeni u funkcionisanje hormona rasta i fiziologiju rasta; ipak, mnogi uzroci su nepoznati.

Simptomi

Simptomi INR-a mogu da variraju. Glavni znaci INR-a su usporen i nizak rast.

Dijagnoza

Da bi se dijagnostifikovao INR, lekar mora da isključi druge prepoznatljive uzroke niskog rasta. Ova složena dijagnoza uključuje detaljnu istoriju i fizički pregled, računanje rasta, procenu koštane starosti i na kraju neka laboratorijska ispitivanja. U budućnosti, kako se više INR slučajeva bude identifikovalo, razumećemo više o uzrocima ovog poremećaja i dijagnostikovanje može postati lakše.

Izračunajte rast Vašeg deteta.

Važno je da pratite rast Vašeg deteta da biste mogli da prepoznate problem na vreme. Preporučujemo da merite dete na svakih 6 meseci, što je sada dodatno olakšano sa kalkulatorom rasta.

Pripremite se za razgovor sa svojim lekarom

Ako ste zabrinuti za rast Vašeg deteta, razgovarajte sa lekarom-pedijatrom. On će moći i da izvrši merenja i ispita dalje ukoliko je potrebno da Vas upute kod specijaliste. Ovde možemo da Vas pripremimo za oba razgovora.

Povezano: