Malo za gestaciono doba (MZGD)

Pregled

Većina beba koje su male za gestaciono doba (MZGD) će sustići normalnu dužinu i/ili težinu do druge godine. Otprilike 2.3% novorođenčadi je rođeno sa MZGD.

Uzrok

Oštećen rast bebe dok je u materici može biti uzrokovan raznim faktorima, uključujući genetske, majčinske, placentne i demografske. Često se ne zna tačan razlog.

Simptomi

Nizak rast je glavni znak MZGD-a, dok ostali simptomi uključuju slab apetit i smanjen unos hrane, što za rezultat ima smanjenu težinu u odnosu na decu istog uzrasta.

Dijagnoza

Mnoge bebe će dostići i vratiti se normalnom rastu u toku prve dve godine života; ipak, neka deca će ostati niža. U nekim slučajevima, deca koja ne dostignu normalnu visinu će morati da se podvrgnu terapiji hormona rasta kako bi porasli.

Izračunajte rast Vašeg deteta.

Važno je da pratite rast Vašeg deteta da biste mogli da prepoznate problem na vreme. Preporučujemo da merite dete na svakih 6 meseci, što je sada dodatno olakšano sa kalkulatorom rasta.

Pripremite se za razgovor sa svojim lekarom

Ako ste zabrinuti za rast Vašeg deteta, razgovarajte sa lekarom-pedijatrom. On će moći i da izvrši merenja i ispita dalje ukoliko je potrebno da Vas upute kod specijaliste. Ovde možemo da Vas pripremimo za oba razgovora.

Povezano