Sindrom Nunan (SN)

Pregled

Sindrom Nunan (SN) je genetsko oboljenje koje se javlja kod dečaka i devojčica. Pored niskog rasta, ovo oboljenje može da pogodi organizam na mnogo načina, uključujući crte lica, promene skeleta, i srčane anomalije. SN pogađa između 1 u 1000 i 1 u 2500 dece.

Uzrok

SN uzrokuje mutacija određenih gena koji su odgovorni za rast i razvoj ćelija; zato SN može da dovede do niskog rasta, uz ostale zdravstvene probleme.

Simptomi

Simptomi SN-a mogu da se razlikuju od deteta do deteta. Uz nisak rast, deca mogu da imaju izražene crte lica, uključujući široko čelo, kratak vrat sa viškom kože i spuštenim kapcima. Nažalost, mnoga deca sa SN-om mogu da imaju i srčane probleme.

Dijagnoza

Djagniza SN-a je izazov za lekare zbog različitih simptoma, uključujući srčane probleme. Često će lekari prepoznati određene karakteristike na licu i skeletu, uz prisustvo srčanih problema. Kada se leče dovoljno rano, većina dece sa SN-om mogu da dostignu visinu odraslih u normalnom rangu.

Izračunajte rast Vašeg deteta.

Važno je da pratite rast Vašeg deteta da biste mogli da prepoznate problem na vreme. Preporučujemo da merite dete na svakih 6 meseci, što je sada dodatno olakšano sa kalkulatorom rasta.

Pripremite se za razgovor sa svojim lekarom

Ako ste zabrinuti za rast Vašeg deteta, razgovarajte sa lekarom-pedijatrom. On će moći i da izvrši merenja i ispita dalje ukoliko je potrebno da Vas upute kod specijaliste. Ovde možemo da Vas pripremimo za oba razgovora.

Povezano