Turner-ov Sindrom (TS)

Pregled

Tarnerov Sindrom (TS) je jedan od najčešćih problema u rastu kod devojčica i žena i pogađa 25-50 na 100,000 žena. U proseku, devojčice sa TS budu 20 cm niže od ciljne visine u odraslom dobu. Ostali problemi u razvoju takođe mogu da vode do značajnih problema za zdravlje i dobrobit devojčica.

Uzrok

Uzrok TS nije u celini poznat; ipak, znamo da je rezultat genetskog poremećaja. Devojčicama sa TS nedostaju neki delovi X hromozoma.

Simptomi

Ključan znak TS-a je niži rast od očekivanog kod devojčica. Mogu biti prisutni i ostali simptomi, poput deformacija oka/uha, problemi sa srcem i neobjašnjivo zakasneli pubertet.

Dijagnoza

Ako lekar posumnja na TS, vrši se postupak koji se zove kariotipizacija. Svi hromozomi se ispituju detaljnom analizom uzorka krvi. Ako se dijagnoza postavi na rođenju ili tokom ranog detinjstva, može se dati terapija za podsticanje rasta. Kada se TS dijagnoza postavi u kasnom detinjstvu ili ranom pubertetu, terapija za podsticanje rasta je potrebna, možda čak i sa dozama hormona rasta koje su veće nego inače. Važno je dijagnostikovati TS što pre.

Izračunajte rast Vašeg deteta

Važno je da pratite rast Vašeg deteta da biste mogli da prepoznate problem na vreme. Preporučujemo da merite dete na svakih 6 meseci, što je sada dodatno olakšano sa kalkulatorom rasta.

Pripremite se za razgovor sa svojim lekarom

Ako ste zabrinuti za rast Vašeg deteta, razgovarajte sa lekarom-pedijatrom. On će moći i da izvrši merenja i ispita dalje ukoliko je potrebno da Vas upute kod specijaliste. Ovde možemo da Vas pripremimo za oba razgovora.

Povezano: