เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการเจริญเติบโตผิดปกติบางประเภทโดยเฉพาะ

การเจริญเติบโตผิดปกติทุกประเภทจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพลูก ในหลายด้านและเกิดจากหลากหลายสาเหตุ เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการเจริญเติบโตผิดปกติบางประเภทโดยเฉพาะ

Young girl tying her shoes whilst sitting on the floor

ภาวะทุพโภชนาการ และการดูดซึมสารอาหารบกพร่อง

Young girl (2-3) watching the rain with face up to the window

กลุ่มอาการซิลเวอร์-รัสเซลล์ (เอสอาร์เอส) (SRS)

Young girl play riding wooden reindeer

ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่าอายุครรภ์ (SGA)

Boy sitting on sofa near window texting on mobile phone

ภาวะโตช้าและเป็นหนุ่มสาวช้าแบบ “ม้าตีนปลาย”

เตรียมตัวปรึกษาแพทย์

หากคุณกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของลูก อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเพื่อให้ลูกเข้ารับการประเมินที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการตรวจเพิ่มเติมในกรณีจำเป็น รวมถึงอาจได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วย ทั้งนี้ เราสามารถช่วยคุณวางแผนการขอรับคำปรึกษาได้