Život s poremećajem rasta

Pročitajte članke na ovoj stranici da biste saznali više o životu s poremećajem rasta i načinima na koje možete pomoći djetetu da napreduje.

Boy with Noonan Syndrome doing schoolwork on a sofa

Savjeti za lakše snalaženje u školi