Razgovor s djetetovim pedijatrom

Uvod

Posjet djetetovu pedijatru ili liječniku obiteljske medicine može zvučati zastrašujuće, no bit će Vam lakše ako se unaprijed pripremite za razgovor. Da biste bili spremni za te situacije pročitajte vodič za razgovor koji donosimo u nastavku i koji možete koristiti pri posjetu djetetovu liječniku.

Kako se pripremiti prije posjeta djetetovu liječniku

Razgovor s liječnikom važan je prvi korak koji trebate poduzeti da biste saznali postoji li problem s rastom. Iskoristite ovaj vodič da započnete razgovor s liječnikom Vašeg djeteta i kao podsjetnik na pitanja koja želite postaviti. Možete zapisati odgovore koje dobijete na svoja pitanja i voditi bilješke za buduće posjete.

Kojem centilu visine i težine pripada moje dijete?
Upućuju li rezultati mjerenja mog djeteta na poremećaj rasta?
Jesu li se centili visine i težine mog djeteta promijenili od posljednjeg posjeta?
Koja bi trebala biti godišnja brzina rasta mog djeteta?
Koliko iznosi srednja visina roditelja za moje dijete i je li ono na pravom putu da je dosegne?
Treba li moje dijete uputiti specijalistu?
Koji su sljedeći koraci?