วัยรุ่น

การเจริญเติบโตของเด็กในช่วงวัยรุ่นและช่วงก่อนวัยรุ่น (10 – 16 ปี)

ภาพรวม

การก้าวสู่ช่วงวัยรุ่นของเด็ก ๆ เป็นเรื่องยุ่งยากไม่น้อยสำหรับทั้งครอบครัว! ช่วงแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวมักเป็นช่วงที่ร่างกายมีการเริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งในช่วงนี้เองมักเป็นช่วงที่ความผิดปกติด้านการเจริญเติบโตจะเริ่มสังเกตเห็นได้ชัดขึ้น ลูกเตี้ยกว่าเพื่อนร่วมชั้นหรือเปล่า ใส่เสื้อผ้าจนเก่าโทรมก่อนที่ตัวจะโตจนใส่ไม่ได้หรือเปล่า มักถูกล้อเรื่องความสูงหรือเปล่า มักถูกทักว่าเด็กกว่าอายุจริงหรือเปล่า เตี้ยกว่าคุณหรือพี่น้องตอนอายุเท่ากันหรือเปล่า เนื่องจากเด็กในวันนี้ต้องการเป็นอิสระมากขึ้น ความเข้าใจและใส่ใจถึงความอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องความสูงจึงเป็นกุญแจสำคัญ

ราวร้อยละ 80 ของการเจริญเติบโตจะเกิดก่อนที่เด็กจะเข้าสู่ช่วงแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาว แต่ในช่วงดังกล่าวก็ยังจะได้เห็นการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงเห็นความสูงสูงสุดด้วย (ไม่ขยับเพิ่มขึ้นอีก) สำหรับเด็กผู้หญิง ช่วงแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวมักจะเริ่มต้นที่ราวอายุ 11 ปี สำหรับเด็กผู้ชาย ช่วงดังกล่าวจะเริ่มต้นขึ้นที่ตอนอายุ 13 ปี

ประเมินการเจริญเติบโตของลูก

Take a look at our easy to use growth calculator and check your child is growing as they should. It is important to keep track of your child’s growth in order to identify if there is a problem early on. We recommend measuring your child every 6 months.

เตรียมตัวปรึกษาแพทย์

หากคุณกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของลูก อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเพื่อให้ลูกเข้ารับการประเมินที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการตรวจเพิ่มเติมในกรณีจำเป็น รวมถึงอาจได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วย ทั้งนี้ เราสามารถช่วยคุณวางแผนการขอรับคำปรึกษาได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: