การเจริญเติบโตผิดปกติคืออะไร

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าการเจริญเติบโตผิดปกติจะส่งผลกระทบต่อลูกอย่างไร

เกี่ยวกับการเจริญเติบโตผิดปกติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวผลกระทบเบื้องต้น อาการและสาเหตุของการเจริญเติบโตผิดปกติ

ประเภทของการเจริญเติบโตผิดปกติ

การเจริญเติบโตผิดปกติทุกประเภทจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพลูกในหลายด้าน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจริญเติบโตผิดปกติบางประเภทโดยเฉพาะ

ประเมินการเจริญเติบโตของลูก

การสังเกตการเจริญเติบโตของลูกน้อยถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ทราบถึงปัญหา (ถ้ามี) ตั้งแต่เริ่มมีอาการ เราขอแนะนำให้คุณวัดความสูงของลูกทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งจะทำได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เมื่อคุณใช้เครื่องประเมินการเจริญเติบโตของเรา