ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่าอายุครรภ์ (SGA)

ภาพรวม

ทารกส่วนใหญ่ที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าอายุครรภ์ (SGA) จะเจริญเติบโตขึ้นจนมีความสูงและ/หรือน้ำหนักเท่ากับเด็กปกติภายใน 2 ขวบแรก ทั้งนี้ประมาณร้อยละ 2.3 ของทารกจะเกิดมาพร้อมกับภาวะ SGA.

สาเหตุ

มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ทารกเจริญเติบโตได้ไม่สมบูรณ์เมื่ออยู่ในครรภ์มารดา ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม สภาพร่างกายของแม่ รกเด็ก และปัจจัยเกี่ยวกับสถิติประชากร แต่โดยปกติแล้วจะไม่ทราบสาเหตุชัดเจน

ลักษณะอาการ

ความเตี้ยเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของภาวะ SGA ส่วนอาการอื่นๆประกอบด้วยการเบื่ออาหาร และทานอาหารน้อยลง ซึ่งส่งผลให้เด็กผอมบางกว่าเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน

การวินิจฉัยโรค

เด็กหลายๆคนที่มีภาวะนี้จะกลับมาเจริญเติบโตได้ตามปกติภายใน 2 ขวบแรก แต่ก็มีบางคนที่ยังเตี้ยกว่าเด็กวัยเดียวกัน ซึ่งบางกรณีอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยโกรทฮอร์โมน เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต

ประเมินการเจริญเติบโตของลูก

การสังเกตการเจริญเติบโตของลูกน้อยถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ทราบถึงปัญหา (ถ้ามี) ตั้งแต่เริ่มมีอาการ เราขอแนะนำให้คุณวัดความสูงของลูกทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งจะทำได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เมื่อคุณใช้เครื่องประเมินการเจริญเติบโตของเรา

เตรียมตัวปรึกษาแพทย์

หากคุณกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของลูก อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเพื่อให้ลูกเข้ารับการประเมินที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการตรวจเพิ่มเติมในกรณีจำเป็น รวมถึงอาจได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วย ทั้งนี้เราสามารถช่วยคุณวางแผนการขอรับคำปรึกษาได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: