ภาวะเตี้ยจากกรรมพันธุ์

ภาพรวม

เด็กที่มีภาวะเตี้ยจากกรรมพันธุ์มักจะมีความสูงน้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 3 ในกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต (กลุ่มล่างสุดของกราฟ) ซึ่งปกติแล้วความสูงของพ่อแม่จะมีผลกับการเจริญเติบโตของเด็กกลุ่มนี้ แต่ภาวะนี้จะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของเด็ก ทั้งนี้ความสูงของเด็กกลุ่มนี้โดยทั่วไปแล้วก็ถือว่าเหมาะสมกับศักยภาพทางกรรมพันธุ์ของตน เมื่อคำนึงถึงความสูงของพ่อแม่

ประเมินการเจริญเติบโตของลูก

การสังเกตการเจริญเติบโตของลูกน้อยถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ทราบถึงปัญหา (ถ้ามี) ตั้งแต่เริ่มมีอาการ เราขอแนะนำให้คุณวัดความสูงของลูกทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งจะทำได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เมื่อคุณใช้เครื่องประเมินการเจริญเติบโตของเรา

เตรียมตัวปรึกษาแพทย์

หากคุณกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของลูก อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเพื่อให้ลูกเข้ารับการประเมินที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการตรวจเพิ่มเติมในกรณีจำเป็น รวมถึงอาจได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วย ทั้งนี้เราสามารถช่วยคุณวางแผนการขอรับคำปรึกษาได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: