โรคไตเรื้อรัง (CKD)

ภาพรวม

โรคไตเรื้อรัง หรือ โรคซีเคดีสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ตั้งแต่ด้านพันธุกรรมไปจนถึงด้านกายภาพ เด็กที่เป็นโรคซีเคดีมีการทำงานของไตที่ลดลง ซึ่งส่งผลทำให้รับประทานอาหารได้น้อย สูญเสีย สมดุลย์ของอิเล็กโทรไลต์และมีการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตลดลง ปัจจัยทั้งหมดนี้สามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

สาเหตุ

การเจริญเติบโตที่ไม่ดีเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยสำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคซีเคดี ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่ออัตราการกรองของไต (จีเอฟอาร์) ซึ่งเป็นการตรวจวัดการทำงานของไตมีค่าต่ำเกินไป นอกจากนี้แล้วยังปัจจัยอื่นอีกหลายอย่างที่ส่งผลผู้ป่วยเจริญเติบโตได้ไม่ดี อาทิ เด็กอาจได้รับสารอาหาร (ปริมาณแคลอรี่) ไม่เพียงพอ

อาการ

อาการของโรคซีเคดี (CKD) ประกอบด้วย: อาการบวมรอบดวงตา เท้า และข้อเท้า, ปัสสาวะบ่อย หรือในเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป ยังมีอาการปัสสาวะรดที่นอน, เบื่ออาหารและคลื่นไส้เรื้อรัง, อ่อนเพลีย, ปวดศีรษะอย่างรุนแรงบ่อยครั้ง และมีภาวะโลหิตจาง สามารถวินิจฉัยภาวะการเจริญเติบโตที่ไม่ดีในผู้ป่วยโรคซีเคดีได้โดยตรวจพบว่ามีการเจริญเติบโตที่ลดลงและตัวเตี้ย

การวินิจฉัยโรค

ถ้าปัจจัยที่เป็นสาเหตุนำไปสู่การเจริญเติบโตที่ไม่ดีได้รับการรักษาและได้รับการบำบัดด้วยการให้ฮอร์โมนการเจริญเติบโตตั้งแต่ช่วงระยะเริ่มต้นของโรคซีเคดี ผู้ป่วยอาจมีความสูงเป็นปกติเมื่อเข้าวัยผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม เด็กที่ป่วยเป็นโรคซีเคดีส่วนใหญ่หวังว่าจะได้รับการปลูกถ่ายไต สำหรับวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคซีเคดี ความสูงสุดท้ายมักจะน้อยกว่าความสูงที่ควรจะเป็นในวัยผู้ใหญ่

ประเมินการเจริญเติบโตของลูก

การสังเกตการเจริญเติบโตของลูกน้อยถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ทราบถึงปัญหา (ถ้ามี) ตั้งแต่เริ่มมีอาการ เราขอแนะนำให้คุณวัดความสูงของลูกทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งจะทำได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เมื่อคุณใช้เครื่องประเมินการเจริญเติบโตของเรา

เตรียมตัวปรึกษาแพทย์

หากคุณกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของลูก อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ลูกเข้ารับการประเมินที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการตรวจเพิ่มเติมในกรณีจำเป็น รวมถึงอาจได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วย ทั้งนี้เราสามารถช่วยคุณวางแผนการขอรับคำปรึกษาได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: