ชีวิตที่ต้องอยู่กับการเจริญเติบโตผิดปกติ

อ่านบทความในหน้านี้เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตที่ต้องอยู่กับการเจริญเติบโตผิดปกติ และวิธีที่จะช่วยให้ลูกเติบโตได้อย่างดี

Father helping baby drink bottle in kitchen

ฟังเรื่องราวเบื้องลึกจากผู้ปกครอง

Young son on father's back doing the school run

ชีวิตที่ต้องอยู่กับภาวะขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต (GHD)

Young girl (2-3) watching the rain with face up to the window

คำแนะนำสำหรับช่วงปฐมวัย