นโยบายการใช้คุกกี้

1. คุกกี้คืออะไร

1.1 คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์มือถือที่เข้าใช้งานของคุณ ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่คุณเข้าเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ประกอบด้วยรหัสที่ถูกสร้างขึ้นเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ โนโว นอร์ดิสค์ จดจำเบราว์เซอร์ของคุณระหว่างการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ซึ่งเรียกว่า “คุกกี้แบบชั่วคราว”) หรือกรณีที่มีการเข้าชมหลายครั้ง จะเรียกว่า “คุกกี้แบบถาวร” ทั้งนี้ คุกกี้อาจเกิดจากการสร้างโดยเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม หรือโดยบริษัทที่เป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์ ซึ่งในกรณีนี้จะเรียกว่า “คุกกี้ของบุคคลที่สาม”

โดยทั่วไป คุกกี้ทำหน้าที่ในการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ช่วยนำทางผู้ใช้ไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ คุกกี้อาจถูกนำไปใช้ในการสร้างหรือปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้สอดคล้อง หรือตรงกับความต้องการส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้มากขึ้นอีกด้วย

2. การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ www.morethanheight.com

เจ้าของเว็บไซต์ www.morethanheight.com คือ

บมจ. โนโว นอร์ดิสค์ เฮลธ์แคร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Novo Nordisk Health Care AG, Switzerland)

ที่อยู่: เดอะเซอร์เคิล 32 ซีเอช-8058 เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โทร. +41 43 222 4300

บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ใช้คุกกี้ในการยกระดับการทำงานของเว็บไซต์ โดยเก็บข้อมูลความต้องการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ www.morethanheight.com ประเภทของคุกกี้ที่ โนโว นอร์ดิสค์ ใช้ มีดังนี้

   – คุกกี้ที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Necessary Cookies)

   – คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ / คุกกี้เพื่อการตั้งค่าเฉพาะบุคคล (Functional / Preference Cookies)

   – คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ (Statistics Cookies)

   – คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing Cookies)

ผู้แทนในประเทศไทย

บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2101-2105 ชั้น 21

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2 237 9263

โทรสาร: +66 2 237 9265

www.novonordisk.co.th

2.2 คุกกี้ที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Necessary Cookies)

2.2.1 คุกกี้เหล่านี้ทำหน้าที่ช่วยให้การเยี่ยมชมเว็บไซต์และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณราบรื่น ไม่ติดขัด หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้เหล่านี้ อาจส่งผลให้การทำงานของระบบบนเว็บไซต์ไม่สมบูรณ์ระหว่างการเข้าใช้งาน

2.3 คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ / คุกกี้เพื่อการตั้งค่าเฉพาะบุคคล

คือ คุกกี้ที่ช่วยให้การทำงานของเว็บไซต์ราบรื่น และทำให้ผู้ใช้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะตัวของผู้ใช้งาน เช่น คุกกี้ที่จดจำการตั้งค่าภาษาที่คุณต้องการใช้งาน

2.4 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ

2.4.1  บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ เก็บข้อมูลการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น

2.5 คุกกี้เพื่อการตลาด

2.5.1 บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ใช้คุกกี้ในการนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมและตรงกับความสนใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยกำหนดจำนวนครั้งของโฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาแต่ละแคมเปญ และติดตามการเข้าชมเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งต่อให้กับบุคคลที่สาม เช่น บริษัทโฆษณา ทั้งนี้ คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้งานและวางบนอุปกรณ์ของคุณโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

3. คุกกี้ของบุคคลที่สาม

3.1 บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ อาจใช้คุกกี้ที่จัดการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งถูกติดตั้งบนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ทั้งนี้ โนโว นอร์ดิสค์ ไม่สามารถนำข้อมูลที่รวบรวมโดยใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม มาใช้งานได้ และข้อมูลเหล่านั้นถูกรวบรวมขึ้นตามจุดประสงค์การใช้งานของบุคคลที่สาม เท่านั้น ดังนั้น เมื่อคุณได้เข้าชมเว็บไซต์ของ โนโว นอร์ดิสค์ คุณอาจพบเนื้อหาที่ฝังมาจากเว็บไซต์อื่น เช่น YouTube ซึ่งคุณอาจได้รับคุกกี้จากเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมการเผยแพร่คุกกี้ และผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลการใช้งานคุกกี้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

4. คุกกี้ที่ถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์ของเรา

4.1 รายละเอียดของคุกกี้ที่บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ นำมาใช้ สามารถตรวจสอบได้บนคุกกี้แบนเนอร์ที่แสดงบน www.morethanheight.com ซึ่งจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อคุกกี้ ใครเป็นคนตั้งค่า คำอธิบายคุกกี้แต่ละชนิด และวันหมดอายุ

5. การจัดการคุกกี้

5.1 คุณจำเป็นต้องระบุการยอมรับการใช้คุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณ หรือการจำกัดการใช้คุกกี้บางประเภทบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณปิดกั้นการใช้คุกกี้บางประเภทของเว็บไซต์ ฟังก์ชันหรือคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ หรืออาจทำให้ไม่สามารถใช้บริการบางอย่างของเว็บไซต์ได้

5.2 หากคุณต้องการจำกัดหรือปิดกั้นการใช้คุกกี้ คุณต้องกำหนดการตั้งค่าเฉพาะของคุณผ่านคุกกี้แบนเนอร์ซึ่งแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หรือจำกัดการใช้คุกกี้จากเมนูการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณ โดยดูวิธีตั้งค่าจากเมนูช่วยเหลือ (Help) บนเบราว์เซอร์

5.3 นอกจากนี้ คุณสามารถศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คุกกี้เพิ่มเติมได้ที่ www.aboutcookies.org ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์ต่างๆ รวมทั้งวิธีการลบคุกกี้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับการตั้งค่าคุกกี้บนมือถือ คุณสามารถเรียนรู้ได้จากคู่มือการใช้งานมือถือของคุณ

5.4 ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ การจำกัดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ www.morethanheight.com

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และตำแหน่งคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งเว็บไซต์ที่คุณเพิ่งเข้าชม อย่างไรก็ดี ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้ระบุตัวตนของคุณในฐานะบุคคลได้ ข้อมูลนี้จะใช้ในรูปแบบรวมเท่านั้นเพื่อแจ้งเราว่า ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามาจากไหน  ต้องการค้นหาอะไร  ต้องการทำอะไร และใช้เวลากับอะไรมากที่สุดบนเว็บไซต์

6.1.1 ในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทฯ จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และมีการแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลมาใช้

6.1.2 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ในระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเอาไว้ เมื่อการประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะลบและทำลายข้อมูลดังกล่าว เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์

6.1.3  บริษัทฯ นำข้อมูลบางประเภทที่รวบรวมโดยคุกกี้มาใช้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และประสบการณ์การใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้ดีขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ รวมทั้งเพื่อใช้เว็บไซต์เพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้กับบริษัทฯ

6.1.4 บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ จะประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมจากคุกกี้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่ระบุไว้ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางคุกกี้แบนเนอร์เท่านั้น

6.1.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกคนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเท่านั้น

6.1.6 บริษัท โนโว นอร์ดิสค์  อาจมีการใช้บริการจากบุคคลภายนอก ซึ่งทำให้บริษัทเหล่านั้นสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ไปใช้ได้ ทั้งนี้ รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในเครือของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ด้วย

6.1.7 หากผู้ให้บริการจากภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป การดำเนินการนี้จะเป็นไปตามข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป ทั้งนี้ การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ จะดำเนินการภายใต้กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวภายในองค์กรของ บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ตามรายละเอียดดังนี้

6.1.8 ตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ (ตามที่ระบุด้านล่าง) หากคุณต้องการใช้สิทธิของคุณ กรุณาติดต่อบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ได้ที่ privacy@novonordisk.com.

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ การดำเนินการตามสิทธิบางประการตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นอาจถูกจำกัดในบางกรณี คุณสามารถติดต่อทางบริษัทฯ หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการขอใช้สิทธิตามนโยบายข้างต้น

โปรดรับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดยืนของเราในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลhttps://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights.html