ปรึกษาแพทย์

หากคุณกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของลูกหรือตัวคุณเอง ขอแนะนำให้ไปพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการประเมินที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการตรวจเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น รวมทั้งอาจได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วย ทั้งนี้เราสามารถช่วยคุณวางแผนการขอรับคำปรึกษาได้

ไปหากุมารแพทย์

คำถามแนะนำและแหล่งข้อมูล เพื่อช่วยคุณเตรียมพร้อม ก่อนไปพบกุมารแพทย์ หรือแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป

ไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญเติบโต

คำถามแนะนำและแหล่งข้อมูล เพื่อช่วยคุณเตรียมพร้อม ก่อนไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญเติบโต กรณีต้องขอคำปรึกษาเกี่ยวกับลูกของคุณ

เครื่องคำนวณการเติบโต

การสังเกตการเจริญเติบโตของลูกน้อยถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ทราบถึงปัญหา (ถ้ามี) ตั้งแต่เริ่มมีอาการ เราขอแนะนำให้คุณวัดความสูงของลูกทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งจะทำได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เมื่อคุณใช้เครื่องประเมินการเจริญเติบโตของเรา.