ปรึกษากุมารแพทย์

คำแนะนำเบื้องต้น

คุณอาจหวาดวิตกเมื่อจะต้องไปปรึกษากุมารแพทย์ของลูก หรือแพทย์เฉพาะทางทั่วไป ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันนัดหมาย คำแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อม และชี้แนวทางว่าควรทำอย่างไรเมื่อไปพบแพทย์ของลูก

วิธีเตรียมความพร้อมก่อนพบแพทย์ของลูกคุณ

การปรึกษาแพทย์เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณได้ทราบว่า ลูกมีปัญหาการเจริญเติบโตหรือไม่ ใช้คำแนะนำนี้ในการพูดคุยกับแพทย์ของลูกคุณ และเตรียมประเด็นคำถามที่ควรใช้เมื่อไปปรึกษาแพทย์
คุณอาจจะจดบันทึกคำตอบที่ได้เพื่อเตรียมพร้อมไปพบแพทย์ครั้งต่อไป

ค่าเปอร์เซ็นไทล์ความสูงและน้ำหนักของลูกอยู่ในตำแหน่งใด?
ตัวเลขความสูงของลูกบ่งชี้ว่ามีปัญหาการเจริญเติบโตหรือไม่?
ค่าเปอร์เซ็นไทล์ความสูงและน้ำหนักของลูกเปลี่ยนแปลงหรือไม่หลังจากไปพบแพทย์ครั้งที่แล้ว
อัตราการเจริญเติบโตของลูกในแต่ละปีควรเป็นเท่าใด?
ความสูงที่ควรจะเป็นของลูกจากค่าเฉลี่ยความสูงของพ่อ-แม่คือเท่าใด และมีแนวโน้มจะถึงหรือไม่?
จะต้องพาลูกไปหาผู้เชี่ยวชาญหรือไม่?
ขั้นตอนต่อไปคืออะไร?