ตรวจสอบการเจริญเติบโตของลูก

การเจริญเติบโตของเด็กบ่งชี้ถึงสุขภาพโดยรวมและสุขภาวะโดยรวมของเด็ก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเฝ้าสังเกตการเจริญเติบโตของลูกน้อย ซึ่งทำได้โดยง่าย เมื่อมีเครื่องประเมินการเจริญเติบโตที่ใช้ง่ายของเราเป็นตัวช่วย

เตรียมตัวปรึกษาแพทย์

หากคุณกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของลูก อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ลูกเข้ารับการประเมินที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการตรวจเพิ่มเติมในกรณีจำเป็น รวมถึงอาจได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วย ทั้งนี้เราสามารถช่วยคุณวางแผนการขอรับคำปรึกษาได้