Průběžná kontrola výsledků léčby

Od té doby, co byla u Vítka a Markétky zjištěna porucha růstu, začaly obě děti pravidelně, většinou jednou za tři měsíce,  navštěvovat endokrinologická centra léčby ve fakultní nemocnici.

A co je při pravidelné kontrole čeká? Měření, vážení, rentgenový snímek zápěstí, odběry krve a prohlídka lékařem. Jednoduše nic, co by Markétka a Vítek nezvládli a z čeho by měli mít strach. Zjištěné hodnoty jsou navíc velmi důležité. Ukazují na úspěšnost léčby a případně se na základě naměřených výsledků upravuje i aplikační dávka růstového hormonu.

Jak říká Markétina maminka, dcera se na kontroly vždycky těší, protože je při nich krásně vidět, jak jí aplikace růstového hormonu pomáhá. „Po roce aplikace jsme byli s Markétkou na zhodnocení a výsledky byly neuvěřitelné. Markétka vyrostla o 12 cm! Nádherný výsledek. Přitom do doby, než jsme zahájili léčbu, to byly pouze 3 cm. I když kostní věk je stále ještě o 3 roky opožděný, k nastartování růstu u Markétky došlo a vyrostla tak, jak by zdravá holčička měla. Konečně obměnila šatník a botník, protože jí i nožička vyrostla o dvě velikosti,“ usmívá se spokojeně maminka. 

Vítek je kvůli dalším přidruženým onemocněním sledován také v jiných ambulancích, především na hematologii. I zde probíhá měření a Vítkova maminka si pochvaluje, jak spolu jednotliví lékaři spolupracují. „Stává se, že je Vítek upoután na invalidní vozík, nebo chodí o berlích a nemůže se tedy úplně narovnat. Proto si lékaři výsledky měření navzájem předávají ve chvíli, kdy je Vítek schopný stát rovně a měření proběhne tak, jak má,“ upřesňuje maminka. A na otázku, jak s Vítkem zvládají pravidelné kontroly, s úsměvem dodává: „Návštěvy endokrinologie nejsou moc časté a nijak nás nezatěžují. Naopak je vždy příjemné vidět pokrok od minule.“

CZ21GH00021

Článek je založen na zkušenostech konkrétních pacientů. Veškeré citace v článku jsou projevem subjektivních názorů a zkušeností konkrétních pacientů a jejich rodičů. Projevy onemocnění i odpověď na léčbu se mohou u jednotlivých pacientů lišit. Článek neslouží ke stanovení diagnózy a nenahrazuje konzultaci s odborníkem. V případě podezření na poruchu růstu způsobené nedostatkem růstového hormonu se obraťte na ošetřujícího lékaře. Léčivé přípravky vždy aplikujte a skladujte dle pokynů lékaře a v souladu s příbalovým letákem.