Získejte více informací o poruchách růstu

Na této stránce se dozvíte, jaké projevy máte sledovat a také, jaké jsou možnosti léčby.

Bez ohledu na věk Vašeho dítěte je důležité vědět, zda roste tak, jak by mělo. Pokud rychlost růstu není v očekávaném rozsahu, může to signalizovat závažné růstového onemocnění.

Jak vypadá nedostatečný růst?

Signály, které je potřeba sledovat, protože by mohly naznačovat, že Vaše dítě neroste tak, jak by mělo:

Opotřebuje oblečení dříve, než z něj vyroste.

Je daleko menší než jeho vrstevníci nebo spolužáci.

Ostatní si o něm myslí, že je daleko mladší.

Ostatní děti si utahují z jeho výšky.

Je menší než jste byli Vy  nebo Vaše další děti v jeho věku.

Co může znamenat nedostatečný růst?

Poruchy růstu neovlivňují pouze výšku, mohou způsobovat i další zdravotní problémy jedince. Je důležité, aby byly diagnostikovány co nejdříve, protože mohou být spojeny s vážnými dopady na zdraví, jako například:

Poruchy srdce

Vývoj učení

Zrak

Sluch

Zdraví dýchacích cest

Zdraví kostí

Vývoj ledvin

Imunitní systém

Tělesná skladba

Poruchy růstu a co je může způsobit

Co je to porucha růstu?

Poruchy růstu jsou typem onemocnění, které může ovlivnit výšku, váhu a někdy i pohlavní vývoj člověka. Existuje mnoho typů poruch růstu způsobených různými faktory, z nichž většina má za následek nedostatečný růst a další zdravotní problémy. Pokud se poruchy růstu neléčí, mohou vést k dalším zdravotním komplikacím později během života.

Růst je složitý biologický proces a je ovlivňován geny, výživou, prostředím, zdravím, hormony a růstovými faktory (bílkoviny, které stimulují buněčný růst). Je důležitou součástí vývoje dítěte a ukazatelem jeho pohody.
Pokud jste si všimli, že Vaše dítě neroste správně, může být příčinou některé ze základních onemocnění.

Co je to růstový hormon a proč je důležitý?

Růstový hormon je chemická látka produkovaná podvěskem mozkovým (hypofýzou) a jejím úkolem je stimulovat tělo k růstu. Posílá informace do všech částí těla, aby správně rostly a fungovaly. Ovlivňuje svaly, kosti, srdce a mozek, duševní aktivitu a dokonce i stárnutí. Pokud je hladina růstového hormonu příliš nízká, může to vést k pomalému růstu a k řadě zdravotních problémů.

Proč mají někteří lidé poruchy růstu?

Růst je složitý proces. Ne vždy fungují všechny složky, které ho ovlivňují, podle očekávání, například genetické faktory mohou nepříznivě ovlinit část mozku – hypofýzu, která produkuje růstový hormon. Nebo při vývoji v děloze nemá plod k dispozici některé hormony atd. Následkem toho pak mohou být růstové poruchy. Přečtěte si více o různých typech poruch růstu.

Jak se léčí poruchy růstu?

Léčba se liší v závislosti na typu dané růstové poruchy. Může se jednat o léčbu farmakologickou nebo psychologickou, často jde o kombinaci obou forem.

Farmakologická léčba

Možností je aplikace růstového hormonu v podkožní injekci ke stimulaci růstu. Nahradí se tak růstový hormon, jehož hladina v těle je nízká, nebo zcela chybí. Růstový hormon může být podáván dospělým i dětem.

Léčba dalších aspektů poruchy růstu

Někdy vyžadují poruchy růstu více typů léčby. Například ženy s Turnerovým syndromem mohou potřebovat kromě růstového hormonu i další hormony, které pomáhají zabránit jiným zdravotním problémům.

Psychologická léčba

Život s poruchou růstu ovlivňuje nejen fyzické, ale často i duševní zdraví. Děti a jejich rodiče mohou potřebovat pomoc psychologa, aby se lépe vyrovnali se sociálními a emocionálními obtížemi, kterým musí v souvislosti s nemocí čelit. Některé poruchy růstu mohou být navíc příčinou neurologických poruch, a proto může být vyžadována další behaviorální či psychologická pomoc.

Fyzioterapie

Děti s poruchami růstu mohou někdy trpět menší svalovou silou a nízkou hustotou kostí. Fyzioterapeuti pak mohou pomoci zvýšit svalovou sílu, zlepšit pohyb a současně snížit bolest.

Cvičení

Některé poruchy růstu, jako je Turnerův syndrom, mohou mít za následek nízkou hustotu minerálů v kostech. Pravidelné tělesné cvičení je pak spolu s vhodnou léčbou nezbytné pro udržení normální úrovně této hustoty.

Nutriční specialista / dietolog:

Některé poruchy růstu, jako je Prader-Williho syndrom, mohou bohužel vést k přibývání na váze, či dokonce k obezitě. V těchto situacích může být užitečné vyhledat odborníka na výživu nebo dietologa.

Vypočítejte růst svého dítěte

Sledovat růst dítěte je důležité, abyste včas odhalili, zda nedochází k nějakému problému. Z tohoto důvodu doporučujeme měřit dítě každých 6 měsíců. S naší snadno použitelnou růstovou kalkulačkou to pro Vás nyní bude mnohem jednodušší.