Ochrana osobních údajů na https://morethanheight.com/cs/

Tato webová stránka byla vytvořena s cílem poskytovat informace o růstu a jeho poruchách. Toto odmítnutí odpovědnosti se vztahuje pouze na tuto webovou stránku a popisuje, jak a proč shromažďujeme informace o vás jako uživateli

Informace, které shromažďujeme

Shromažďujeme informace, které nám pomáhají webovou stránku vylepšit. O některé informace vás požádáme přímo, ale jiné jsou shromažďovány automaticky. Všechny automaticky získané informace se ukládají v souhrnné formě a nelze je použít k identifikaci vaší osoby. Občas vás požádáme o informace, které lze použít k vaší identifikaci nebo které mohou být soukromé. Proto informace, které shromažďujeme, rozdělujeme do dvou hlavních kategorií:

a) Souhrnné statistiky návštěvníků
b) Osobní identifikační informace.

Souhrnné statistiky návštěvníků s osobními identifikačními informacemi nepropojujeme.

Souhrnné statistiky návštěvníků

Když navštívíte naši webovou stránku, automaticky shromažďujeme obecné informace o vašem počítači, místě, kde se nachází, a případně také o stránce, ze které jste se na naši webovou stránku dostali. Tyto informace nelze použít k identifikaci vaší osoby. Používají se pouze v souhrnné formě a my pomocí nich zjišťujeme, odkud naši návštěvníci jsou, co si prohlížejí a jak se chovají a u čeho tráví nejvíce času.

Informace, které shromažďujeme automaticky:

• Podpora souborů cookie první strany (zda nám dovolíte umístit do vašeho počítače soubor cookie)
• Identifikační číslo návštěvníka (poskytnuté souborem cookie, který umístíme do vašeho počítače, pokud to bude možné)
• HTTP referer (tzn. odkud jste naši stránku navštívili, např. google.com) Datum a čas návštěvy
• Místní a jazykové nastavení (ke zjištění, z jaké jste země)
• Operační systém (Windows, OS X, Linux, iOS, Android atd.)
• Vyhledávač a verze vyhledávače (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari atd.)
• Rozlišení obrazovky (1280×1024, 1024×768, atd.)
• Podpora JavaScript
• Podpora Java
• IP adresa (adresa počítače na internetu pouze pro statistické účely – neshromažďují se žádné osobní identifikační údaje)
• Název stránky, kterou si prohlížíte
• URL stránky, kterou si prohlížíte
• Čas, který jste na stránce strávili
• Typ zařízení (tablet, mobilní telefon, počítač), výrobce, operační systém, mobilní operátor
• Země, oblast, město, stát, PSČ
• Klíčová slova vyhledávaná pomocí vyhledávacího pole na webové stránce a vyhledaná klíčová slova, která vedla ke kliknutí na adresu URL stránky
• Opakovaná načtení, kliknutí na stránky, frekvence opakovaných návštěv
• Vstupní a výstupní body toku stránky
• Stažené soubory

Informace, podle nichž lze identifikovat danou osobu

Někdy o vás potřebujeme více osobní informace. Některé části naší webové stránky mohou vyžadovat vaši registraci umožňující vaše přihlášení; můžeme po vás chtít informace, jako je věk a povolání, abychom lépe pochopili účel vaší návštěvy a vylepšili vaši zkušenost při návštěvě stránky. V každém případě, kdykoli vás požádáme o jakékoli osobní identifikační údaje, které lze použít k vaší identifikaci jako jednotlivce, požádáme o váš souhlas a vždy poskytneme vysvětlení, proč a jak tyto informace shromažďujeme, jak je ukládáme a jak je plánujeme používat a nakládat s nimi.

Jak se informace používají

Osobní identifikační údaje budeme shromažďovat a ukládat pouze za účelem uvedeným během postupu jejich shromažďování. Poté, co dokončíme zpracování vašich informací pro uvedený účel/uvedené účely, je vymažeme a zničíme, abychom zajistili vaše soukromí.

Shromažďování citlivých dat

Na této stránce neshromažďujeme ani neuchováváme citlivé osobní údaje týkající se vašeho zdraví, etnického původu, víry nebo politického přesvědčení atd. Ve vzácných případech, kdy se budeme snažit získat jiné citlivé údaje, tak učiníme v přísném souladu s místními zákony o ochraně osobních údajů.

Ochrana dětí

Ochrana osobních údajů dětí je důležitá. Novo Nordisk nehodlá shromažďovat osobní identifikační údaje o dětech (dítě je definováno jako osoba mladší 18 let) bez svolení rodiče nebo zákonného zástupce. Děti NESMĚJÍ poskytovat osobní identifikační údaje společnosti Novo Nordisk bez výslovného svolení jejich rodiče nebo zákonného zástupce.

Tam, kde to bude vhodné, budeme děti instruovat, aby neposkytovaly osobní údaje. Jestliže vaše dítě poskytlo osobní údaje a vy byste chtěli požádat o odstranění těchto informací, kontaktujte nás prosím na privacy@novonordisk.com

Jak zajišťujeme bezpečnost dat

Osobní údaje jsou na této webové stránce shromažďovány pouze v potřebném rozsahu. Za žádných okolností nebudou shromážděné údaje z žádného důvodu prodány třetím stranám.

Kde jsou údaje zpracovávány?

Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být přenášeny do zahraničí v rámci celosvětové organizace Novo Nordisk. Máme zavedeny interní zásady, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany bez ohledu na to, kde jsou ve společnosti Novo Nordisk vaše data umístěna.

Zpřístupnění třetím stranám

Nikdy nepřevedeme ani neprodáme osobní identifikační údaje o našich návštěvnících třetí straně.

Obecně budeme sdílet informace pouze s našimi smluvními poskytovateli služeb a poradci. Za účelem splnění zákonných povinností, ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Novo Nordisk, jejích zaměstnanců a dalších, nebo v případě, že prodáme nebo zlikvidujeme jakoukoli část podniku nebo majetku, však mohou být osobní údaje sdíleny. Jakékoli takové sdílení bude v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Práva návštěvníka

Máte právo vědět, zda o vás uchováváme osobní údaje, a pokud ano, získat přehled o těchto údajích a požadovat jejich opravu, jsou-li nepřesné. Máte také právo znát účel/účely a můžete vznést námitky proti použití vašich osobních údajů společností Novo Nordisk a požadovat jejich vymazání. Pokud si přejete získat přehled o svých osobních údajích nebo pokud máte v tomto ohledu jakékoli obavy, kontaktujte nás na adrese privacy@novonordisk.com.

Cookie je jednoduchý textový soubor, který je uložen ve vašem počítači nebo mobilním zařízení serverem webové stránky; pouze tento server bude moci načíst nebo přečíst obsah tohoto cookie. Každý soubor cookie je pro váš webový prohlížeč jedinečný. Bude obsahovat anonymní informace, jako je jedinečný identifikátor a název webu, a některé číslice a čísla. Umožňuje webu zapamatovat si vaše preference – např. výběr jazyka.

Ve společnosti Novo Nordisk používáme soubory cookie, které jsou nezbytně nutné k tomu, abyste se mohli pohybovat po webu nebo poskytovat určité základní funkce. Soubory cookie používáme ke zlepšení funkčnosti webových stránek ukládáním vašich preferencí. Používáme také soubory cookie, které nám pomáhají zlepšit výkonnost našich webových stránek, abychom vám poskytli lepší uživatelský komfort.

Více se o souborech cookie dozvíte na odkazu Zásady používání souborů cookie ZDE.

Hotjar

Používáme Hotjar, abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a mohli optimalizovat tuto službu a zkušenost. Hotjar je technologická služba, která nám pomáhá lépe pochopit zkušenost uživatelů (např. kolik času stráví na které stránce, na jaké odkazy se rozhodnou kliknout, co se uživatelům líbí a co nikoliv atd.), což nám umožňuje budovat a udržovat naši službu s využitím zpětné vazby uživatelů. Hotjar používá soubory cookie a další technologie ke shromažďování údajů o chování našich uživatelů a o jejich zařízeních. Zahrnují IP adresu zařízení (zpracována během vaší návštěvy stránky a uchovávána v deidentifikované formě), velikost obrazovky zařízení, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informace o prohlížeči, zeměpisnou polohu (pouze zemi) a preferovaný jazyk použitý k zobrazení naší webové stránky. Hotjar uchovává tyto informace naším jménem v pseudonymizovaném uživatelském profilu. Hotjar má smluvně zakázáno prodávat jakékoli údaje shromážděné naším jménem.

Další informace najdete v části ‘about Hotjar’ na Hotjar’s support site.

Odmítnutí právní odpovědnosti

Informační účely

Obsah webové stránky Novo Nordisk slouží pouze k informačním účelům. Stránka neposkytuje rady ani doporučení žádného druhu a nelze na ni spoléhat jako na základ pro jakékoliv rozhodnutí nebo konání. Pokud jde o použití jakéhokoli konkrétního aspektu jejího obsahu, doporučujeme vám konzultovat profesionální poradce příslušné odbornosti. Nic na tomto webu nepředstavuje výzvu ani nabídku investovat nebo obchodovat s cennými papíry společnosti Novo Nordisk. Webová stránka také poskytuje vybrané informace o nemocech a jejich léčbě. Tyto informace nejsou zamýšleny jako lékařská rada. Tyto informace nenahrazují rady zdravotníka. Pokud máte zdravotní potíže nebo máte podezření, že máte zdravotní potíže, měli byste se poradit se svým praktickým lékařem nebo jiným kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče.

Informace poskytované “tak, jak jsou“

Informace na této stránce jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a společnost Novo Nordisk neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, výslovné ani předpokládané, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení. Společnost Novo Nordisk neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, pokud jde o úplnost, přesnost, včasnost, dostupnost, funkčnost a soulad s platnými zákony. Používáním webové stránky přijímáte riziko, že informace mohou být neúplné nebo nepřesné nebo nemusejí odpovídat vašim potřebám a požadavkům.

Zřeknutí se zodpovědnosti

Společnost Novo Nordisk ani naši poskytovatelé obsahu nenesou odpovědnost za žádné škody nebo zranění vyplývající z vašeho přístupu na tuto stránku nebo z nemožnosti přístupu na tuto stránku nebo ze spolehnutí se na informace zde uvedené. Společnost Novo Nordisk se zříká jakékoli odpovědnosti za přímé, nepřímé, náhodné, následné, represivní a zvláštní nebo jiné škody, ztracené příležitosti, ušlý zisk nebo jakékoli jiné ztráty či škody jakéhokoli druhu. Toto omezení zahrnuje škody nebo viry, které mohou ovlivnit vaše počítačové vybavení.

Odkazy na jiné stránky

Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné stránky, které společnost Novo Nordisk nevlastní ani nekontroluje; vezměte prosím na vědomí, že neneseme zodpovědnost za zásady ochrany osobních údajů těchto stránek, ani je nemůžeme kontrolovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na informace shromážděné na tomto webu. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů každého webu, který navštívíte a který shromažďuje informace umožňující zjištění vaší totožnosti.

Stránky s odkazy na naši stránku

Novo Nordisk nepodporuje webové stránky odkazující na stránky společnosti Novo Nordisk. Novo Nordisk nenese zodpovědnost za obsah těchto oblíbených webů ani za kontrolu informací, které se uživatelé mohou rozhodnout na těchto webech poskytnout.

Změny

Novo Nordisk si vyhrazuje právo změnit, upravit, nahradit nebo odstranit jakýkoli obsah této stránky nebo může omezit přístup k této stránce nebo kdykoli na základě svého výhradního uvážení přerušit její distribuci.

Autorská práva a použití obsahu

Obsah této webové stránky je vlastnictvím společnosti Novo Nordisk a je chráněn autorskými právy. Ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, loga a produkty zobrazené na tomto webu jsou celosvětově chráněny a žádné z nich nelze používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Novo Nordisk. Obsah této webové stránky si můžete stáhnout, avšak pouze pro své osobní a nekomerční použití. Nejsou povoleny žádné úpravy ani další reprodukce obsahu. Obsah nesmí být jinak kopírován nebo používán jiným způsobem.

Využití otázek a komentářů

Jakékoli dotazy, komentáře, návrhy nebo jakákoli jiná sdělení, včetně všech nápadů, objevů, konceptů, technik nebo know-how, které na této stránce nebo jiným způsobem předáte společnosti Novo Nordisk, a to elektronicky nebo jakýmkoliv jiným způsobem, jsou důvěrné a stanou se majetkem společnosti Novo Nordisk, který může společnost Novo Nordisk bez omezení používat jakýmkoli způsobem a za jakýmkoli účelem, včetně vývoje, výroby anebo marketingu zboží nebo služeb.

Rozhodné právo

Váš přístup a používání této webové stránky a jejího obsahu se řídí dánskými zákony a bude vykládáno v souladu s nimi.

Kontakty

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně ochrany osobních údajů, souborů cookie a zřeknutí se zodpovědnosti, pokud budete chtít nahlédnout do jakýchkoliv osobních údajů, které o vás uchováváme, nebo pokud budete mít jakékoliv obavy týkající se toho, jak společnost Novo Nordisk nakládá s vašimi osobními údaji, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu privacy@novonordisk.com.