Rozhovor s odborníkem

Úvod

Pokud máte doporučení k vyšetření Vašeho dítěte na specializovaném pracovišti pro poruchy růstu, zde je několik praktických otázek a zdrojů, které Vám pomohou naplánovat Vaši návštěvu.

Jak se připravit před návštěvou u odborníka na růst dětí

Pokud Vaše dítě musí navštívit odborníka, je důležité, abyste co nejvíce porozuměli potenciální diagnóze Vašeho dítěte. Zde je několik praktických otázek, které byste mohli položit odborníkovi. Můžete si zapsat získané odpovědi a dělat si poznámky pro příští návštěvy.

Jaké testy je třeba provést, aby se potvrdilo, zda má moje dítě problém s růstem?
Jaká diagnóza byla stanovena u mého dítěte?
Jak dlouho bude mít mé dítě toto onemocnění?
Jaký bude dopad tohoto onemocnění na život mého dítěte?
Bude mé dítě potřebovat léčbu a co bude léčba zahrnovat?
Co mohu udělat, abych pomohl/a při léčbě onemocnění mého dítěte?

Porozumění terminologii

Váš lékař může během rozhovoru o měření Vašeho dítěte používat různé pojmy. Podívejte se na níže uvedený seznam, který Vám může pomoci se lépe zorientovat.

Percentily: Percentily se často nacházejí v růstových grafech a ukazují, jaká je výška a váha Vašeho dítěte v porovnání s průměrným dítětem v jeho věkové skupině a pohlaví.

Rychlost růstu: Roční tempo růstu dítěte se často označuje jako rychlost růstu. Lékař se s největší pravděpodobností podívá na meziroční změnu výšky Vašeho dítěte a zjistí, zda roste podle očekávání pro jeho věkovou skupinu.

Kostní věk dle RTG: Pomocí jednoduchého rentgenového vyšetření levé ruky a zápěstí Vašeho dítěte může radiolog zjistit, zda kostní věk Vašeho dítěte odpovídá jeho věku.

Střední rodičovská cílová výška: Střední rodičovská cílová výška je metoda, která odhaduje cílovou výšku dítěte na základě výšky obou rodičů. Pomáhá lékaři vyhodnotit, zda Vaše dítě roste očekávanou rychlostí.

Obvod hlavy: Běžné vyšetření u dětí do tří až čtyř let, tedy v období rychlého růstu mozku. Pomáhá v ujištění, že růst Vašeho dítěte je přiměřený a mozek roste správně.

Seznam odborných center

Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha: https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/pediatricka-klinika-uk-2-lf-a-fn-motol/

Klinika dětí a dorostu FN Královské Vinohrady: https://www.fnkv.cz/klinika-deti-a-dorostu-uvod.php

Endokrinologický ústav, Praha: https://www.endo.cz/cz/

Dětské oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem : https://www.kzcr.eu/cz/ul/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/detska-klinika

Dětská klinika FN, Plzeň: https://www.fnplzen.cz/dk

Dětské oddělení nemocnice, České Budějovice: http://www.nemcb.cz/oddeleni/detske-oddeleni/

Dětská klinika FN, Hradec Králové: https://www.fnhk.cz/detska

Pediatrická klinika FN, Brno: https://www.fnbrno.cz/pediatricka-klinika/k1482

Dětská klinika FN a LF University Palackého, Olomouc: https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/detska-klinika

Dětská klinika FN Ostrava: https://www.fno.cz/klinika-detskeho-lekarstvi

Odkaz na další stránky

Existuje celá řada sdružení pacientů, které Vám a Vašemu dítěti s poruchou růstu mohou pomoci. Podívejte se na některé z našich doporučených partnerů:

Mezinárodní partner:

ICOSEP: icosep.org

Partner v USA:

Magic foundation: https://www.magicfoundation.org/

Partneři ve Velké Británii:

Child Growth Foundation: https://childgrowthfoundation.org/
TSSS: https://tss.org.uk/
Noonan: https://www.noonansyndrome.org.uk/

Partneři ve Francii:

Grandir: http://grandir.asso.fr/
Silver Russell: http://silver-russell.fr/association/
Důležitý odkaz se všemi skupinami: resources/