Rozhovor s dětským lékařem Vašeho dítěte

Úvod

Návštěva dětského lékaře pro Vás nemusí být příjemná, ale může Vám pomoci, pokud se na ni předem připravíte. Podívejte se na níže uvedeného průvodce rozhovorem, který můžete při návštěvě lékaře využít.

Jak se připravit před návštěvou dětského lékaře

Rozhovor s lékařem je důležitým prvním krokem k pochopení, zda se jedná o růstový problém. Využijte tohoto průvodce k zahájení rozhovoru s lékařem Vašeho dítěte a mějte tak přehled o otázkách, na které se chcete zeptat. Můžete si zapsat získané odpovědi a dělat si poznámky pro příští návštěvy.

Do jakého výškového a hmotnostního percentilu spadá mé dítě?
Naznačují měření mého dítěte problém s jeho růstem?
Změnil se percentil výšky a hmotnosti mého dítěte od poslední návštěvy?
Jaká by měla být roční rychlost růstu mého dítěte?
Jaká je střední rodičovská výška mého dítěte a je na cestě k jejímu dosažení?
Potřebuje mé dítě vyšetření u odborného lékaře?
Jaké jsou další kroky?