Šta su poremećaji rasta

Saznajte više o tome kako poremećaj rasta može da utiče na zdravlje Vašeg deteta.

O poremećajima rasta

Saznajte više o uopštenim uticajima, simptomima i slučajevima poremećaja rasta.

Tipovi poremećaja rasta

Različiti poremećaji rasta mogu da utiču na zdravlje deteta na mnogo različitih načina. Saznajte više o specifičnim bolestima.

Izračunajte rast Vašeg deteta

Važno je da pratite rast vašeg deteta da biste mogli da prepoznate problem na vreme. Preporučujemo da merite dete na svakih 6 meseci, što je sada dodatno olakšano kalkulatorom rasta.