Razgovor sa lekarom

Ako ste zabrinuti za rast Vašeg deteta, trebalo bi da posetite lekara. Oni će moći da izmeri dete i uradi dalja ispitivanja ako je potrebno, uz mogućnost upućivanja deteta subspecijalisti. Ovde Vam možemo pomoći oko oba razgovora.

Poseta pedijatru

Pitanja i izvori koji će Vam pomoći da isplanirate posetu pedijatru ili lekaru opšte prakse

Poseta specijalisti za rast

Pitanja i izvori koji će Vam pomoći da isplanirate posetu specijalisti za rast ukoliko Vaše dete dobije uput.

Izračunajte rast Vašeg deteta

Važno je da pratite rast Vašeg deteta da biste mogli da prepoznate problem na vreme. Preporučujemo da merite dete na svakih 6 meseci, što je sada dodatno olakšano sa kalkulatorom rasta.