Razgovor sa pedijatrom vašeg deteta

Uvod

Poseta pedijatru Vašeg deteta ili lekaru opšte prakse može da zvuči zastrašujuće, ali priprema pred pregled može da Vam pomogne. Da biste se bolje spemili za ove situacije, pogledajte vodič za razgovor ispod koji možete da koristite u poseti lekaru Vašeg deteta.

Kako da se pripremite pre posete lekaru Vašeg deteta

Razgovor sa lekarom je važan prvi korak ka razumevanju potencijalnog problema sa rastom. Koristite ovaj vodič da započnete razgovor sa lekarom Vašeg deteta i da organizujete pitanja koja želite da ih pitate. Možete da napišete i odgovore koje dobijete i da hvatate beleške za sledeće posete.

U koje percentile visine i težine spada moje dete?
Da li mere mog deteta nagoveštavaju da postoji problem sa rastom?
Da li su se percentili visine i težine promenili od poslednje posete?
Koliko godišnje treba da poraste moje dete?
Koja je srednja roditeljska visina mog deteta i da li će je dostići?
Da li moje dete treba da poseti specijalistu?
Koji su naredni koraci?