Pravila o privatnosti

Vaša privatnost na www.morethanheight.com

Ovaj sajt je napravljen da bi Vam pružio informacije o našoj kompaniji, proizvodima i uslugama. Ovo odricanje od odgovornosti se odnosi samo na ovaj sajt i opisuje kako i zašto sakupljamo informacije o Vama kao korisniku.

Informacije koje sakupljamo

Sakupljamo informacije koje nam mogu pomoći da poboljšamo naše sajtove. Za neke informacije Vas pitamo direktno dok se druge sakupljaju automatski. Sve informacije koje su sakupljene automatski se čuvaju u objedinjenom obliku i ne mogu se koristiti kako biste se Vi identifikovali kao određeni pojedinac, Povremeno Vas pitamo za informacije koje se nekada mogu oceniti kao privatne i lične. Kao rezultat, informacije koje sakupljamo o Vama se mogu podeliti u dve glavne kategorije:

a) Objedinjena statistika o posetiocu
b) Podaci koji mogu lično da Vas identifikuju

Ne povezujemo objedinjenu statistiku o posetiocu sa podacima koji mogu lično da Vas identifikuju.

Objedinjena statistika o posetiocu

Kada posetite naš sajt, mi automatski sakupljamo generalne informacije o Vašem kompjuteru i lokaciji kao i o sajtu sa koga ste došli, ukoliko je to moguće. Ova informacija se ne može koristiti da biste se Vi identifikovali kao pojedinac. Ova informacija se koristi samo u objedinjenom obliku da bismo znali odakle dolaze posetioci, šta traže i gde provode najviše vremena na sajtu.

Informacije koje skupljamo automatski:

Podaci koji mogu lično da Vas identifikuju

Povremeno moramo da sakupimo podatke koji su lični. Neki delovi/oblasti našeg sajta mogu zahtevati registraciju kako biste dobili pristup; možda ćemo Vas zamoliti za informacije kao što su Vaše godine i zanimanje kako bismo bolje razumeli svrhu posete sajtu i kako bismo poboljšali Vaše iskustvo kao posetioca. U svakom slučaju, kad god Vas pitamo za lične informacije koje se mogu koristiti u identifikaciji Vas kao pojedinca, pitaćemo Vas za saglasnost i uvek ćemo Vam pružiti objašnjenje zašto sakupljamo te informacije, kako ih sakupljamo, kako ih skladištimo i kako planiramo da ih koristimo.

Kako se koriste informacije

Prikupljaćemo i skladištiti samo one lične informacije za ciljeve koje smo naveli tokom procesa sakupljanja. Kada završimo obradu Vaših informacija u navedene svrhe, izbrisaćemo ih i uništiti kako bismo osigurali Vašu privatnost.

Sakupljanje osetljivih informacija

Ne sakupljamo ili zadržavamo osetljive podatke koji se odnose na Vaše zdravlje etničku pripadnost, religiozna ili politička ubeđenja, itd. na ovom sajtu. U retkim slučajevima kada tražimo osetljive informacije, to činimo u skladu sa strogim lokalnim pravilima o sakupljanju podataka. Sve informacije skladišti četbot u cilju optimizacije i za određene ciljeve, ali to zahteva da vi, kao korisnik, pružite informaciju – četbot Vam ih nikad neće tražiti ni u jednom slučaju.

Zaštita dece

Zaštita privatnosti dece je važna. Novo Nordisk ne namerava da sakuplja lične informacije od dece (dete je svaka osoba ispod 18 godina) bez dozovole roditelja ili staratelja. Deca NE SMEJU da šalju lične podatke Novo Nordisku bez jasne dozvole roditelja ili staratelja.

Kada je prikladno, mi ćemo objasniti deci da ne šalju lične podatke. Ako je Vaše dete poslalo lične podatke i Vi želite da ih uklonite, kontaktirajte nas.

Kako osiguravamo podatke

Lični podaci se na ovom sajtu sakupljaju samo kada je to potrebno. Ni pod kojim uslovima te podatke ne prodajemo trećoj strani.

Gde se obrađuju podaci?

Svi lični podaci koje sakupljamo se mogu poslati internacionalno u okviru Novo Nordisk globalne organizacije. Mi imamo unutrašnju politiku koja osigurava odgovarajući nivo zaštite bez obzira na to gde u Novo Nordisku su Vaši podaci locirani.

Saznajte više o našem stavu o zaštiti ličnih podataka.

Saradnja sa trećom stranom

Nikada ne šaljemo ili prodajemo lične podatke o našim posetiocima trećoj strani.

Generalno, informacije delimo samo sa savetnicima i ugovornim dobavljačima usluga. Ipak, da bi se ispoštovale zakonske obaveze, zaštitila prava, imovina ili bezbednost kompanije Novo Nordisk, njenih zaposlenih i ostalih, u slučaju da prodamo ili likvidiramo bilo koji deo posla ili imovine, lični podaci se mogu deliti. Svako takvo deljenje biće u skladu sa zakonom o privatnosti.

Prava posetilaca

Imate pravo da znate da li čuvamo Vaše lične podatke i, ako čuvamo, da imate uvid u njih i da zatražite da ih ispravimo ukoliko nisu ispravni. Takođe imate pravo da znate cilj(eve) i možete da se protivite Novo Nordiskovom korišćenju Vaših ličnih podataka i da zatražite da se oni obrišu. Molimo Vas da nas kontaktirate ako želite da dobijete uvid u Vaše lične podatke ili imate pitanja u vezi sa njima.

Korišćenje kolačića

Kolačić je jednostavan dokument sa tekstom koji se skladišti u Vašem kompjuteru ili na mobilnom telefonu od strane servera sajta; samo taj server će biti u mogućnosti da vrati ili pročita sadržaj sa kolačića. Svaki kolačić je jedinstven Vašem pretraživaču. On će sadržati neke anonimne informacije kao što je jedinstveni identifikator i ime sajta i neke brojke i cifre. On dozvoljava sajtu da zapamti Vaše izbore, na primer izbor jezika.

U Novo Nordisku koristimo kolačiće koji su strogo potrebni samo da bi Vam omogućili da se krećete po sajtu ili da Vam omoguće neke osnovne dodatke pri radu. Mi koristimo kolačiće da bismo poboljšali rad sajta skladištenjem Vaših želja. Takođe koristimo kolačiće da bismo lakše unapredili rad sajta kako biste imali bolje korisničko iskustvo.

Ovde možete saznati više o kolačićima generalno.

Hotjar

Koristimo Hotjar kako bismo lakše razumeli potrebe naših korisnika i kako bismo poboljšali uslugu i iskustvo. Hotjar je tehnološki servis koji nam pomaže da bolje razumemo iskustva naših korisnika (na primer, koliko vremena provode na nekim stranicama, koje linkove biraju, šta korisnici vole a šta ne, itd) i to nam omogućava da gradimo i održavamo svoje usluge na osnovu povratne informacije od korisnika. Hotjar koristi kolačiće ili druge tehnologije za sakupljanje podataka o ponašanju korisnika i njihovim uređajima. To uključuje IP adresu uređaja (proces tokom koga se Vaša sesija skladišti u de-identifikovanom obliku), veličina ekrana uređaja, tip uređaja (jedinstveni identifikator uređaja), informacije o pretraživaču, geografska lokacija (samo država), i izabrani jezik na sajtu. Hotjar skladišti informaciju sa naše strane pod pseudonimima. Hotjaru je po ugovoru zabranjeno da prodaje informacije koje su sakupljene sa naše strane.

Za više detalja, molimo vas da izaberete O Hotjaru sekciju na sajtu koji podržava Hotjar.

Pravna odricanja

Informativne svrhe

Sadržaj na Novo Nordisk sajtu je izložen samo u informacione svrhe. Sajt ne pruža savete ili preporuke bilo koje vrste i ne treba se na njih oslanjati kao na razlog za neku odluku ili akciju. Savetujemo Vas da se konsultujete sa profesionalnim savetnicima u odgovarajućim poljima u pogledu primenljivosti bilo kog aspekta sadržaja. Konkretno, ništa na ovom sajtu ne predstavlja poziv ili ponudu za investiranje ili trgovanje u sigurnosti Novo Nordiska. Takođe, sajt pruža određenje informacije o bolestima i njihovom tretiranju. Takve informacije nisu lekarski savet. Takve informacije nisu zamena za zdravstvenog radnika. Ako imate ili sumnjate da imate neke zdravstvene probleme, treba da posetite lekara.

Informacije ”kakve jesu”

Informacije na sajtu su pružene ”kakve jesu” ili Novo Nordisk ne daje nikakve izjave ili garancije, izražene ili podrazumevane, uključujući ali ne ograničavajući se na podrazumevane garancije prodaje, podobnosti za određenu namenu ili nekršenje. Novo Nordisk ne daje nikakve garancije ili izjave bilo koje vrste u pogledu potpunosti, tačnosti, blagovremenosti, dostupnosti, funkcionalnosti, i usklađenosti sa važećim zakonima. Korišćenjem ovog sajta prihvatate rizik da informacije mogu biti nepotpune ili netačne ili mogu da ne ispune Vaše potrebe i zahteve.

Odricanje od govornosti

Ni Novo Nordisk ni naši dobavljači sadržaja neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili povredu koja proizilazi iz Vašeg pristupa ili nemogućnosti pristupa ovoj veb lokaciji ili Vašeg oslanjanje na bilo koje informacije koje su ovde pružene. Novo Nordisk se odriče bilo kakve odgovornosti za direktne, indirektne, slučajne, posledične, kaznene i posebne ili druge štete, izgubljenje prilike, profite ili bilo koji drugi gubitak ili štetu bilo koje vrste. Ova ograničenja uključuju štetu ili viruse koji mogu da oštete Vaš kompjuter.

Veza sa drugim sajtovima

Ovaj sajt sadrži linkove koji vode ka drugim sajtovima koje Novo Nordisk ne vodi i ne kontroliše; molimo Vas da imate u vidu da nismo odgovorni i nemamo kontrolu o pravilima privatnosti na ovim sajtovima. Ova izjava o privatnosti odnosi se samo na informacije prikupljene na ovom sajtu. Savetujemo da pročitate izjave o privatnosti svake stranice koja prikuplja lične informacije.

Sajtovi koji su povezani sa nama

Novo Nordisk ne odobrava sajtove koji su povezani sa sajtovima Novo Nordiska. Novo Nordisk nije odgovoran za sadržaj ili za kontrolu nad informacijama koje korisnici mogu da odaberu na tim sajtovima.

Izmene

Novo Nordisk zadržava pravo da menja, zameni ili izbriše bilo koji sadržaj ili može da ograniči pristup ili da prekine rad ovog sajta u bilo kom momentu, bez obaveštenja.

Autorska prava i upotreba sadržaja

Sadržaj ovog sajta je vlasništvo Novo Nordiska i štiti ga zakon o autorksim pravima. Žigovi, zaštitni znakovi, trgovačka imena, logotipi i proizvodi prikazani na ovom sajtu zaštićeni su širom sveta i ne smeju se koristiti bez pismene saglasnosti Novo Nordiska. Sadžaj sa sajta možete da sačuvate, ali samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Nije dozvoljeno menjanje ili dalja reprodukcija sadržaja. Sadržaj se ne sme kopirati i koristiti u druge svrhe.

Korišćenje pitanja i komentara

Sva pitanja, komentare, sugestije ili drugi tip komunikacije kao što su ideje, koncepti, saveti i tehnike mogu se poslati sajtu ili Novo Nordisku, elektronskim ili bilo kojim drugim putem. Ove informacije nisu poverljive i postaju vlasništvo Novo Nordiska koje Novo Nordisk bez restrikcija može da koristi u bilo koje svrhe, uključujući razvoj, proizvodnju i/ili marketing proizvoda i usluga.

Nadležno pravo

Vaš pristup i korišćenje ovog sajta i sadržaja uređivaće se i tumačiti u skadu sa danskim zakonima.

Koga kontaktirati

Ukoliko imate pitanja o privatnosti, kolačićima i legalnim odricanjima, ako želite da dobijete uvid u lične podatke koje imamo o Vama ili Vas brine upotreba Vaših ličnih podataka od strane Novo Nordiska, možete nas kontaktirati putem telefona +38 1112222700.