Hajde da učimo o poremećajima rasta

Ova stranica će Vas uputiti na znakove na koje treba da obratite pažnju, kao i na potencijalno lečenje.

Bez obzira na uzrast, važno je da znate da Vaša deca rastu kako bi trebalo. Ako Vaše dete ne raste kako bi trebalo, to može biti znak skrivenog poremećaja u rastu.

Kako izgleda nizak rast?

Postoje znakovi na koje treba da se obrati pažnja, a koji mogu biti pokazatelji da Vaše dete ne raste kako bi trebalo:

Dugo ne prerasta svoju odeću

Mnogo je niži od vršnjaka i drugara iz odeljenja

Često za dete misle da je mnogo mlađe nego što jeste

Zadirkuju ga druga deca zbog visine

Niži je od Vas / Vaše druge dece u periodu kada su bila tog uzrasta

Šta nizak rast može da znači?

Poremećaj rasta je mnogo više od same visine jer se radi o zdravlju. Ovaj poremećaj treba da se dijagnostikuje što ranije jer može da bude u vezi sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, u vezi sa:

Problemima sa srcem

Sposobnošću učenja

Vidom

Sluhom

Disajnim putevima

Zdravljem koštanog sistema

Razvojem bubrega

Imunim sistemom

Telesnom građom

Poremećaj rasta i šta ga može izazvati

Šta je poremećaj rasta?

Poremećaj rasta je stanje koje može uticati na visinu, telesnu masu, a ponekad i na seksualni razvoj kod pojedinca. Postoji mnogo vrsta poremećaja koje izazivaju različiti faktori, a koji mogu da dovedu do niskog rasta i drugih zdravstvenih problema. Ukoliko se poremećaj rasta ignoriše, može dovestii do većih zdravstvenih problema kasnije u životu.

Rast je složen biološki fenomen i na njega utiču geni, ishrana, okruženje, zdravlje, hormoni i faktori rasta (proteini koji stimulišu ćelijski rast). Rast je ključan deo razvoja kod dece i pokazatelj njihovog opšteg stanja.
Ukoliko ste primetili da Vaše dete ne raste kako treba, možda postoji skriven problem koji to uzrokuje.

Šta je hormon rasta i zašto je važan?

Hormon rasta je hemijski transmiter koji se oslobađa iz dela mozga poznatog kao hipofiza. Svrha hormona rasta nije da pomogne deci da budu viša, već šalje poruku gotovo svakom delu tela da raste i obavlja svoju funkciju. To uključuje mišiće, kosti, srce i mozak – što utiče na rad srca, mentalnu sposobnost, pa čak i starenje. Ukoliko hormona rasta ima premalo, to može dovesti do smanjenog rasta zajedno sa drugim zdravstvenim problemima.

Zašto neki ljudi imaju poremećaj rasta?

Rast je složen i ponekad procesi koji utiču na rast ne rade kako treba. Na primer, genetski faktori mogu da utiču na deo mozga koji otpušta hormon rasta – hipofizu. Takođe, različiti hormoni možda nisu bili dostupni fetusu tokom razvoja u materici. Pogledajte različite vrste poremećaja koji dovode do niskog rasta kako biste saznali više o njima.

Kako se poremećaji rasta tretiraju?

Lečenje različitih poremećaja rasta može da se razlikuju, od medicinskih do psiholoških, a često su kombinacija oba.

Lečenje

Hormon rasta se može davati kako bi se pomoglo u nadoknadi, ukoliko je endogeni hormon rasta jako nizak ili ga nema. Hormon rasta se uglavnom primenjuje davanjem injekcija pod kožu kako bi se stimulisao rast. Mogu da ga primenjuju i deca i odrasli.

Tretiranje drugih aspekata poremećaja

Ponekad je potrebno više različitih lekova kod poremećaja rasta. Na primer, ljudima koji žive sa Tarnerovim sindromom će možda biti potreban hormon rasta, kao i drugi hormoni kako bi se sprečili dalji zdravstveni problemi.

Psihološki tretmani

Život sa poremećajem rasta utiče i na mentalno zdravlje, pored fizičkog. Deci i njihovim starateljima može biti potrebna profesionalna pomoć psihologa kako bi se suočili sa društvenim i emocionalnim problemima na koje mogu naići. Takođe, neki problemi u rastu mogu da uzrokuju neurološke poremećaje, što dalje može dovesti do potrebe za psihološkom ili pomoći sa ponašanjem.

Fizioterapija

Ljudi sa poremećajem rasta ponekad mogu da imaju smanjenu mišićnu masu i gustinu kostiju. Fizijatri mogu da pomognu da se mišićna masa i pokret povećaju, dok se bol smanjuje.

Vežbanje

Neki poremećaji rasta, poput Tarnerovog sindroma, mogu da utiču na nizak nivo minerala u gustini kostiju. Uz odgovarajući medicinski tretman, redovno vežbanje je ključno za održavanje normalnih nivoa minerala u gustini kostiju.

Nutricionisti / dijetetičari:

Neki poremećaji rasta, kao što je Sindrom Prader-Vili, nažalost mogu da utiču na povećanje telesne mase, pa čak i gojaznost. U ovim situacijama je dobro potražiti savet akreditovanog nutricioniste ili dijetetičara.

Izračunajte rast Vašeg deteta.

Važno je da pratite rast Vašeg deteta da biste mogli da prepoznate problem na vreme. Preporučujemo da merite dete na svakih 6 meseci, što je sada dodatno olakšano sa kalkulatorom rasta.