Urođeno odlaganje rasta i puberteta

Pregled

Urođeno odlaganje rasta se odnosi na decu koja su niska za svoj uzrast ali koja rastu normalnom brzinom. Često imaju odloženo koštano doba, što znači da je sazrevanje njihovog skeleta mlađe od njihovog uzrasta godinama. Iako se može desiti da se pubertet odloži, ova deca imaju tendenciju da sustignu svoje vršnjake kada dostignu visinu odraslih.

Izračunajte rast Vašeg deteta

Važno je da pratite rast Vašeg deteta da biste mogli da prepoznate problem na vreme. Preporučujemo da merite dete na svakih 6 meseci, što je sada dodatno olakšano sa kalkulatorom rasta.

Pripremite se za razgovor sa svojim lekarom

Ako ste zabrinuti za rast Vašeg deteta, razgovarajte sa lekarom-pedijatrom. On će moći i da izvrši merenja i ispita dalje ukoliko je potrebno da Vas upute kod specijaliste. Ovde možemo da Vas pripremimo za oba razgovora.

Povezano: